Hoppa till innehåll
Hem » Artiklar » Ny ”öppen” spellicens skapar oro i rollspelsvärlden

Ny ”öppen” spellicens skapar oro i rollspelsvärlden

Tärningen är kastad. Photo by Nika Benedictova on Unsplash

Strax innan julhelgen 2022 publicerade D&D Beyond ett foruminlägg som slog ned med full kraft i den internationella rollspelsrörelsen. Rollspelsvärldens gigant, Wizards of the Coast, kommer efter mer än 20 år att släppa en helt ny öppen spellicensOpen Game License (OGL) 1.1 – i lagom tid inför släppet av sin nya version av Dungeons & Dragons. I den här texten sammanfattar vi vad vi vet och vad det spekuleras om just nu och fokuserar på betydelsen för små rollspelsaktörer.

Enligt inlägget som publicerades på D&D Beyond kommer en ny version av den äldre öppna spellicensen Open Game License (OGL) 1.0a att publiceras ”i början av 2023” och få namnet OGL 1.1. Licensen kommer att innehålla annorlunda villkor, tydliggöra skillnader mellan kommersiellt och icke-kommersiellt material, mellan digitalt och analogt material (här ingår bl.a. EPUB och PDF) och bland annat innehålla en registreringsplikt för de som väljer att publicera material under licensen. Dessa inskränkningar oroar just nu communityt som efter mer än tjugo år vant sig vid att ha en öppen och tämligen fri spellicens att luta sig mot. Å andra sidan lyfts möjligheten till att fortsätta ge ut tredjepartsmaterial till spelet fram i inlägget. Det kan ske tämligen oreglerat i icke-kommersiell form eller i mer reglerad men gratis form men där de verksamheter som tjänar allra mest på detta också behöver betala vissa licenskostnader till Wizards of the Coast.

Bakgrunden till den nya licensen

Den nya öppna spellicensen är inte det enda Wizards of the Coast planerat inför den kommande tiden. Världens största rollspelsvarumärke Dungeons & Dragons kommer under 2023 att ha premiär med en egen storfilm – Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves. Något senare planerar man att släppa en helt ny version av sitt grundspel, det nya flaggskeppet One D&D, lagom till spelets 50-årsjubileum under 2024. Dessutom har man haft en rejäl medvind de senaste åren. På Youtube har varumärket lyfts fram till en ny generation genom Critical Role och andra populära Actual Play-grupper. Det har gett en marknadsposition som Wizard of the Coast är beredda att försvara. Det finns också konkurrenter, till exempel spelföretaget Paizo Inc., som tagit marknadsandelar med hjälp av den öppna spellicensen.

Men det kanske viktigaste av allt är att det är tillsammans med communityt och det innehåll som skapats där som framgången de facto har kunnat grundläggas. Här har den öppna spellicensen Open Game License 1.0a spelat en avgörande roll. I en skrift från Internetstiftelsen beskriver Mathias Klang vad det hela handlar om:

Fördelen med detta är att spelarna bara behöver lära sig ett system för att sedan kunna få tillgång till en stor mängd tilläggsmaterial att välja mellan. Spelutvecklare får tillgång till en stor grupp initierade och intresserade spelare samtidigt som Wizards of the Coast får tillgång till resultat från en stor mängd oavlönade utvecklare. Utvecklingen stärkte positionen och värdet av de centrala böckerna (till exempel manualer och kosmologibeskrivningar) inom Dungeons and Dragons.

Mathias Klang i Internetstiftelsens Copyright – copyleft (2008), s. 45

Trots att det är alldeles uppenbart att den öppna spellicensens popularitet och varumärkets framgångar gått hand i hand väljer alltså Wizards of the Coast att förändra och begränsa spellicensen. Det är här den stora schismen mellan företaget och rörelsen uppstått och orsakerna till denna förändring spekuleras det vilt om på nätet.

För att få ett grepp om hela historien rekommenderas den kanske mest ambitiösa genomgången av hela historien; nyligen publicerad av Justin Alexander i en artikel i flera delar på The Alexandrian. Artiklarna beskriver ingående hur denna utveckling kunnat ske och ger en bra förståelse för hur den öppna spellicensen utmanat både skapare och kreatörer genom decennierna.

Ett ”läckt” dokument skapar debatt

Men i veckan började dessutom en intern utredning av den nya licensen OGL 1.1 att cirkulera bland initierade kommentatorer på Youtube. Det pratas om ett läckt dokument till nyhetssajten Gizmodo. Utan att här kommentera äktheten i det läckta dokumentet väcks ytterligare en aspekt som aldrig nämns i den nämnda artikeln från D&D Beyonds inlägg: att den nya spellicensen inte bara har ett nytt innehåll utan även gör anspråk på att ersätta den gamla licensen. Detta kommenteras bland annat av The Rules Lawyer och Nerd Immersion och har om möjligt fått ännu större genomslag i debatten de senaste dagarna.

Kortfattat kan man också säga att det som är nytt i licensen är att den är svårare att överblicka. OGL 1.1 är nästan tio gånger längre än den ursprungliga versionen (OGL 1.0a) och vänder på perspektiven i den ursprungliga licensen – istället för att skydda tredjepartsutgivare ägnar den främst utrymmet åt att skydda Wizards of the Coasts rättigheter, enligt nyhetssajten Gizmodo. Även mindre förändringar är att vänta och som går att läsa mer om i artikeln.

Konsekvenser för små spelskapare

Betydelsen av förändringen är svår att överblicka. Dels för att vi inte vet vilket spelinnehåll (referensdokument) som kommer att ingå med OGL 1.1. Om spelinnehållet inte är tillräckligt användbart är givetvis risken stor att även OGL 1.1. ändå inte kommer att användas i lika hög grad. På samma sätt som referensdokumentet och licensen lagt grunden för spelets framgångar kan det ge motsatt effekt.

Vi kan konstatera att de aktörer som planerar att publicera material direkt relaterat till Dungeons & Dragons regelmotor har en del förändringar att vänta. Att döma av D&D Beyonds inlägg innebär den nya spellicensen en hel del förändringar för små aktörer. All kommersiell verksamhet med stöd av den nya öppna spellicensen (och deras nya referensdokument) måste rapporteras in till Wizards of the Coast. Material som inte är tryckt eller i statisk digital form (t.ex. PDF:er) får inte längre användas med den nya licensen. Om omsättningen av produkterna dessutom skulle överstiger $50,000 (ungefär en halv miljon svenska kronor) måste inkomsterna dessutom rapporteras in till spelförlaget årligen. Det blir också obligatoriskt att publicera en Creator Product-märkning på produkten vare sig man vill eller inte. Och skulle informationen i det läckt dokumentet stämma innebär det långt större konsekvenser än så. Till exempel att det material som baseras på den gamla licensen (1.0a) inte längre är juridiskt hållbart från och med att den nya licensen börjar gälla. Om den slutgiltiga OGL 1.1 kommer att utformas såsom det läckta dokumentet stämmer kommer Wizards of the Coast därmed bryta en mer än tjugoårig överenskommelse mellan företag och spelkreatörer om hur man tillsammans ska bygga material kring spel. Det kan alltså röra sig om allt från begränsade konsekvenser till mycket stora konsekvenser för mindre spelskapare som baserar sina spel på licensen.

För att ta ett exempel: Sagoskogs Spelproduktions rollspel Dimmor & Borgar släpptes 2020 under den öppna spellicensen OGL 1.0a med genomgående referenser till Wizards of the Coasts referensdokument. Om det läckta dokumentet stämmer gäller inte längre den licens som spelet baseras på. Detsamma skulle gälla flertalet andra liknande spel i Sverige: Svärd & Svartkonst, Dunder & Drakar och ytterligare andra.

Men det finns en till konsekvens som det sällan pratas om i debatten. Licensen OGL 1.0a används inte bara för att publicera material som härrör från Dungeons & Dragons eget referensdokument där delar av regelmotorn beskrivs. OGL 1.0a utgör också den juridiska grunden för många spel som inte alls baserades på Dungeons & Dragons. Till exempel har svenska Fria Ligan släppt Year Zero Engine under samma spellicens trots att spelmotorn inte har några likheter med Dungeons & Dragons. Anledningen är att OGL 1.0a idag utgör en väsentlig del av ”infrastrukturen” inom rollspelsrörelsen och reglerar överenskommelsen mellan stora företag och mindre skapare och kreatörer i en utsträckning långt utöver dess ursprungliga intention.

Turerna kring Wizards of the Coast och OGL sätter fingret på ett uppenbart problem. Open Game License (OGL) som fenomen är alldeles för central för rollspelsrörelsen för att läggas i händerna på ett enskilt företag. En licens som har så stor betydelse för många och fyller en så vital funktion i en hel rörelse riskerar att falla offer för kortsiktiga egenintressen. Kanske är det det vi ser nu i och med utvecklingen som sker kring Wizards of the Coast och Dungeons & Dragons. Nu återstår att se hur licensen faktiskt kommer att utformas när den släpps och hur reaktionerna sedan kommer att bli.

En sak är i alla fall säker: Wizards of the Coast spelet ett högt spel. Tärningen är (snart) kastad.

DISCLAIMER! I denna artikel förekommer resonemang som baseras på den diskussion som sker runtom i forum, kanaler och nyhetssajter på internet. Sagoskog Spelproduktion tar inte ansvar för eventuella juridiska slutsatser som dras från artikeln eller i de artiklar som denna artikel baseras på. Artikeln är också publicerad i ett osäkert läge där den nya öppna spellicensen OGL 1.1 ännu inte redovisats. Vi vet alltså inte vad den nya spellicensen de facto kommer att innebära och få för konsekvenser.

1 kommentar till “Ny ”öppen” spellicens skapar oro i rollspelsvärlden”

  1. Pingback: Dyster framtid för den öppna spellicensen (OGL) - Sagoskog Spelproduktion

Kommentarer är stängda.